Enchante 1 - versjon 2

Mini-grammatikk

Bestemmerord

 • Bestemt artikkel
 • Ubestemt artikkel
 • Bestemt og ubestemt artikkel
 • Sammentrukket artikkel
 • Delingsartikkel
 • Eiendomsord

Substantiv

 • Flertallsform av substantiv
 • Sammensatte substantiv

Adjektiv

 • Bøyning og plassering av adjektiv
 • Gradbøyning av adjektiv
 • Ordenstall

Pronomen

 • Personlige pronomen som subjekt
 • Trykksterke personlige pronomen
 • Relative pronomen
 • Relative pronomen
 • Objektspronomen, direkte
 • Objektspronomen, indirekte

Adverb

 • Adverb

Preposisjoner

 • Preposisjoner

Konjunksjoner og subjunksjoner

 • Konjunksjoner og subjunksjoner

Verb

 • ER-verbene
 • IR-verbene
 • RE-verbene
 • AIMER / ADORER / DETESTER / PRÉFÉRER + substantiv
 • Refleksive verb
 • Passé composé med AVOIR
 • Passé composé med ÊTRE
 • Passé composé og nektelse
 • Imparfait (former)
 • Imparfait eller passé composé?
 • Fremtid med ALLER
 • Nær fortid med VENIR DE / vanlig bruk av verbet
 • Imperativ
 • IL FAUT + infinitiv
 • SAVOIR / POUVOIR / VOULOIR
 • Verb, refleksive

Setningsbygning og ordstilling

 • Nektelse
 • NE ... PAS + DE / D'
 • Spørsmål/spørreord
 • QUEL - hvilken

Tidsuttrykk

 • Tidsuttrykk
 • Ukedagene
 • Klokka
Cappelen Damm