Enchante 1 - versjon 2

Chapitre 2 Ma famille

Famille

I kapittel 2 skal du lære å presentere familien din og å beskrive ting og personer.

  • Grammatikk i kapittel 2: ir- og re-verb i presens, nektelse + artikkel / delingsartikkel, spørreordet quel, adjektiv og eiendomsord.
  • Civilisation handler om familien i Frankrike.
  • I coin culturel dreier det seg om maleren Renoirs bilde av en familie.
Cappelen Damm